Ajánló sorok a naptárakról       Őstőrténeti időrendről       Gyermekkönyvekről
 

 „Nagy örömömre szolgált a tavalyi rendelésem alapján Határidőnapló, és a falinaptár is, ezért ezeket most a 2013-as évre is meg kívánom rendelni 1-1 példányban. Külön köszönet A Szent Korona legendája című történelmi kifestő és olvasókönyv miatt is.

Annál szebb ajánlást amivel indítod a könyved nem igen tehetnék, ez a szívből vett gondolat az én szívemből sem jöhetne szebben. Csodálatos, könnyen érthető meseszerű, és fontos ismeret, nemcsak az unokáknak, de az igaz történelmünkkel ismerkedő, és folyamatosan megismerő felnőttek, szülők és nagyszülők részére egyaránt. Bölcsőtől a sírig, ott kell lennie mindem ember, és nemcsak magyar, könyves polcán és a nyiladozó tudatában most és minden elkövetkező nemzedéken át, amikor majd a legújabb kutatási eredményekkel lehet kiegészíteni, de ez már szerintem egy újabb könyv lehet, mert ez így is nagyon kerek-egész,és nélkülözhetetlen. Nagy tisztelettel és, és őszinte szeretettel:  Cs. Tamás, Győr”

„Az elmúlt évben nagy örömmel forgattam ezt a különleges határidőnaplót, és mivel nem szokásom a bevált, megszeretett dolgokon ok nélkül változtatni, ezért a jövő évben is számítanék rá!

A szocializmusban nevelkedett gyermekként elég szelektált és elferdített ismeretek jutottak számomra osztályrészül nemzetünk történelméből. Többek között ezért is használom nagy szeretettel ezt a határidőnaplót, hiszen - az egyéb olvasmányok mellett - a benne szereplő ismeretekkel, adatokkal minden nap és minden órában lehetőségem van ez irányú hiányosságaimat pótolni, és a hazám iránti pozitív érzéseimet tovább erősíteni. D.Zsolt, Budapest”

 „Kérem, hogy akár elektronikus levélben, akár telefonon jelezzék, mikor érkeznek várva várt kincseikkel, mindenképpen itthon leszek a megjelölt időben. H.Anikó, Budapest”

 
“Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Kovács Nemes Lászlónak, azért a rendíthetetlen és önzetlen munkájáért, hogy saját szerkesztésű műveivel alkotó módon hozzájárul ahhoz, hogy minden igaz magyar ember egyre pontosabban és pontosabban megtudja, megismerje honnan jöttünk, hol vannak a gyökereink, mi is az igaz történelmünk, melyek az évszázados hagyományaink, milyen különleges az anyanyelvünk és a régi írásmódunk, a rovásírás. Ez az egyetlen esélyünk, ez lehet egy szilárd alap ahhoz, hogy elinduljunk felfele abból a lehúzó mocsárból, ahova alantas külső érdekek nemzetünket emberöltőkön át süllyesztették.
E művek között válogatva a legnehezebb maga a választás, hiszen ahogy kezébe veszi őket az emberfia, a legszívesebben az összes változatból szeretne birtokolni egy-egy példányt.

A Szeretet Ünnepének közeledtével, jó szívvel ajánlanám hát ajándékként ezeket az alkotásokat minden igazi magyar karácsonyfa alá. Olvasgassák kicsik és nagyok, merítsenek belőle hitet, reményt, erőt, becsületet és szeretet, abban a mindennapi küzdelemben, ami hosszú idő óta folyik ellenünk.
Mert: ” Aki nem tudja honnan jön, oda vezetik, ahova akarják.””
dr. N.L.
 

„Fantasztikus alkotás az idei évi határidőnapló is! Nem kifejezetten arra buzdít, hogy "merjünk kicsik lenni", ellenkezőleg! Mindenkinek olvasni kellene! Eleink együtt éltek a természettel, a csillagos égboltról is olyan ismereteik voltak, amelyeket ma komoly erőfeszítések árán újra kell tanulnunk mindahhoz, hogy történelmünket mélyen átérezzük. Külön hálás vagyok Laci ezekért a gondolatokért! Az idén a Magyar Hagyomány Műhelyében hallgattam előadásokat ebben a témában, s ez most egy csudi klassz, tömör összefoglaló nékem. :-) A Teremtő adjon Néked a továbbiakban is erőt ehhez a hiánypótló, "fővilágosító" tevékenységedhez! Az Isten áldjon!” Ildikó

 
“Nagyon köszönöm,hogy határidő naplóját 2013. évre is megjelentette. Már harmadik éve, hogy nemcsak feljegyzéseim rögzítésére, hanem történelmi ismereteim bővítésére is használok  egy napi alkalmazásomban lévő eszközt,mely ugyancsak bővelkedik történelmi események említésében. Miközben tehát egy-egy bejegyzést készítek, önkéntelenül is rápillantok az adott  nappal összefüggő eseményekre,sok esetben olyanra,melyről korábban nem is tudtam. Ezen gondosan elkészített összeállításban szerepelnek olyan nagy emberekkel kapcsolatos  események is, melyeket a mai történészek szeretnének elhallgatni,letagadni vagy meghamisítani,de attól még azok megtörténtek.
Ez a kiadvány  tehát minden írástudó épülésére szolgál,aki múltunkkal meg akar ismerkedni. Hasznos ajándék ez tanulóknak,tanároknak és mindenkinek aki ad magára,szellemének építésére.
Érdemes elgondolkodni azon,hogy egyes népek akiknek nincsen múltjuk, igyekeznek azt utólag létrehozni,mert egy nemzet építése a múlt-mint alap-nélkül nem lehetséges. Egy azonban bizonyos: A magyar népnek van múltja és azt mindenkinek meg kell ismernie, melyhez ez a kiadvány hozzásegítheti.  Áldott Karácsonyt és Szebb Jövőt hozó Újévet kívánok szívélyesüdvözlettel:                                                                                                             J.Kornél”

 

 Őstörténeti időrend

Sokszor tudjuk, hová szeretnénk eljutni, bár legtöbbször csak reméljük, hisszük, hogy sikerülni fog. Azt viszont fontos tudnunk, hogy honnan jöttünk, mik a gyökereink. Például nekünk, magyaroknak. Büszkék lehetünk a tényekre.  Istenben, nemzetben bízva magyar - történelem szakos tanárként vallom és hirdetem több ezer éves “indulásunkat”, utunkat a Kárpát-medencéig. Sajnos sokan nem hittek, hisznek nekem, Kovács László könyve óriási segítséget nyújt ahhoz, hogy véleményemet, sokunk véleményét hiteles adatokkal, tényekkel, forrásokkal tudjam alátámasztani.
Tisztelet és köszönet ezért a munkáért, szolgálatért!”

Ágotai Ferenc
Magyar - történelem szakos tanár, általános iskolai igazgató

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

„Szívesen ajánlom a könyvet, amely egészen egyszerűen elénk állítja a magyar ókort. Tankönyveink méltatlanul keveset, sőt alig foglalkoznak ezekkel a történésekkel. A könyv tanulmányozása kiváló keretet ad történelmi események párhuzamba állításához, a kor jobb megértéséhez. Természetesen azok számára lesz igazán érdekes Kovács Nemes László Tisztelt Barátunk könyve, akiket “feszít” az a lelkiismereti kényszer, hogy hogyan lehetne a mi korosztályunk élettapasztalatát, értő hazaszeretetét, történelem szeretetét, irodalom szeretetét átadni a következő generációnak, akiket ez kevésbé érdekel. Nem lehet hibáztatni őket. A történelem megszerettetése módszertanával kevesek foglalkoznak. A hazaszeretetre való nevelés pedig a kisgyermekkorban kezdődik. Már a szüleitől átveszi a gyermek ennek fontosságát, ahogy látja szülei téma iránti elkötelezettségét. Még csak a jelképeket látja, az ünnepnap szépségét, de bevésődik a látvány, az érzület személyiségébe. A pedagógusok felelőssége pedig vitathatatlan.
A könyv hiánypótló. Jó szívvel ajánlom tanulmányozásra, nyári táborok és más program sorozatok programjai közé felhasználásra.”

Tisztelettel, Viski-Latorné Dögei Edit református lelkész, középiskolai vallástanár,óvodapedagógus, közművelődési referens

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


„Az őstörténeti időrend egyértelműen alapvető és hiánypótló munka, mely túlmutat önmagán, és amelyre a közoktatásban és a köztudatban is óriási igény van. Teljes joggal.
Ugyanakkor megérett rá az idő és remélem, lehetőségeihez mérten fel is gyorsítja a tudomány, a közoktatás és a köztudat jótékony, tudatos változásait.
Erkölcsi és szakmai kötelességünk egyszerre, hogy összegezzük, majd utolérjük szemléletváltásunkkal és közoktatásunkkal a rendelkezésre álló nemzetközi tudományos tényeket és összefüggéseket. Nem élhetünk tovább burokban, mert nagy ára van.
A közoktatásban feszült a helyzet és nagyon sürgető a szemléletváltáson alapuló tartalmi és módszertani változtatás, mely egy sor tantárgyat érint, mivel összekapcsolódnak.
Ehhez kitűnő eszköz ez a közérthető kézikönyv, mely minden tanár, diák számára elérhető kéne, hogy legyen. De nemcsak az iskolai, hanem a közkönyvtárakban az olvasóközönség számára is.
Minden elismerésem a szerzőnek azért a hősies munkáért, melynek eredménye most már itt van az asztalunkon.
A tanítási gyakorlatban ehhez térképsor és időszalag is szükséges, melyet én magam pótoltam. Pályám elején az időszalaggal kezdtem, majd a népvándorlásról készítettem térképsort. E könyv és szerzője hatására viszont egész Eurázsia történelmi folyamatáról készítek szemléletes térképsort és újraalkotom az időszalagot is. Ugyanis a könyv sok erénye között a legfontosabb, hogy rámutat arra a történelmi folyamatra és összefüggéseire, mely minket, magyarokat, a legjobban érdekel.
A tanártársadalom kénytelen szembesülni a nemzeti gondolkodás hiányosságaival és annak következményeit is látja. Az egyén nem attól szabad és egyéni, hogy semmihez nem kötődik, hanem attól, hogy természeti és társadalmi beágyazottságát és annak természetes adottságait elfogadva, mindezek erkölcsi felelősségét vállalva, ezen folyamatok részeként ismer magára és egyéni módon teljesedik ki bennük. Azzal, hogy értékeit megőrzi, életében alkalmazza és gyarapítja. Ezért a személyiség hierarchikusan felépülő rendjéből pedig nem hiányozhat a helyes nemzeti önismeret és öntudat. Manapság viszont a szerep- és személyiségzavarig menő önazonosságzavar jelei tapasztalhatóak a diáktársadalom és a magyar ifjúság köreiben. Ez abból is fakad, hogy nem ismerik, és nem tudják értékelni saját népük ősi történelmének gerincét, annak tanulságait és értékeit. Majd ebből fakadó kultúráját, annak történelmi rétegeit és folyamatát. Nem ismerhették, mert elhallgatták és elferdítették előttük az igazságot.


Fogta Béla, a képi műveltség és az erkölcstan tanára


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ajánlás
Kovács László: Őstörténeti időrend c. könyvéhez.
(2021. Magánkiadás, Székelypálfalva )

A szerzővel a neten ismerkedtem meg. Megrendeltem a meghirdetett könyvét és meseszerűen toppant be kis kertembe. Néhány beszélgetés után már mint „ezeréves” ismerősök, fél szavakból is értjük egymást.
( Ehhez az is kell, hogy Udvarhely „udvarolta” tudatosra az én lelkemet is: „ Most, amikor itt állok a szabad Erdély szabad földjén … lélekben ma itt van minden magyar.” Hallgatták nagyapáim. Így kerültem én oda, 40 évvel később. Ők azért küldtek, hogy megtudjam, ki vagyok. Eltelt 40 év és ez a könyv úgy ért utol, ütött szíven, mint az a pillanat, amikor először ültem egyedül Orbán Balázs sírjánál és állt a fekete Dácia a parkolóban.)
Könyve egyenesen, mint fénykard hasít a magyar történetírás éjszakájában.
Hatalmas hiányt pótol, mert együtt látja a teljes eurázsiai történelmi időt, minden kultúrát, amely hatott és hathatott ránk. Nem egyszerűen az ősöket követi, hanem azt, amit az ősök követtek.
Megkerüli a nomádozás – nem csak enyhén ostoba – buktatóit és szabad sztyeppei társadalmakról, kultúrákról ír, valamint azok egyéb kapcsolatairól.
Szinte mindent megpróbál időrendben elhelyezni. Szakember és érdeklődő, önazonosságkereső olvasó számára nyújt egy enciklopédikus ismeretrendszert, időrendet, melyet hosszú évek munkájával tudna ki-ki összerakni. Ha tudna, vagy egyáltalán akarna!
Egy ilyen munkával nagyon adós volt az un. Tudomány!
Azonban ismét egy szabad harcos tette asztalunkra a művet. Egy kondícionárius, amely szó elveszett a közhasználatból. Egy magától való tehetséges, szabad, öntudatos magyar, aki megvédte magát az agymosástól és igyekszik a „tudományos” csapdákból kiszabadítani a népét!
Ezt a pótolhatatlan művet egy megfelelő földrajzi és történeti atlasszal egy Eurázsiai Sztyeppe-vidék és szomszédsága c. atlasszal kiegészítve kell kötelező olvasmánnyá tenni tanárainknak, tudósainknak, politikusainknak. Ha pedig nekik nem kell, akkor a szabad magyar népnek kel a saját kezébe adni, mint Ariadné fonalát. Nyomában lépkedve, vitatva és alátámasztva fel kell szabadítani ál elitjei uralma alól népünket és kiszabadítani az évszázados álcivilizációs agymosoda börtönéből: Bemutatva Önmagának és az Önmagára nézés képességének!
Egy nép és annak tudománya, ha nem tud elfogulatlanul tájékozódni a saját őseit, kultúráját kialakító összes többi kultúra és táj között, akkor mondhatjuk, hogy haldoklik, vagy álságos „tetszéletet” él.
Kovács László munkája és szemlélete, olyan természetes volt a számomra, mint egy tükörtojás, mint a tükrös távíró, mint a salgófény. ( Mi lehet az?)
Mindenki olvassa és kezdjen róla beszélni, vitatkozni, érvelni, kezdjen szabad magyar életet élni!
Magyar gyűlölőknek is kötelező. Legalább tudják mit gyűlölnek!
Gratulálok és meghajlok a valódi tekintély előtt!
Alapvető, kötelező történeti irodalom és szemlélet! Vitassátok, ha…!
Lados Balázs, történelem-földrajz sz. tanár.
( 2021. V. 06. Kelenföld, Bártfai u. 22.)
( Június 04-e szülöttje, aki tudja, hogy az igazi és egyetlen nemzetegyesítés az, amikor a hagyományokkal és a hagyományos szabad szellemmel egyesítjük a ma élőket és a következő generációt, amikor kitörünk a Bomlott századból. Mert én a két cserfa alól szemlélem a világot és nem a hamisított könyvek raktárából, ami messze nem azonos a könyvtárral.)
„Minden generáció annyit ér amennyit ősei hagyományaiból megért és képes átadni.”
/ A qufui /


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Kedves Laci!

Bizonyára sokan vagyunk, s leszünk még hálásak Neked az Őstörténeti időrendért. Gondolkodásra ösztönöz. Hiszen ezekből az évezredekből alig valamicskét tanultunk.
Olyan sokáig “finnugráltunk”, s szinte csak a “pancserok voltunk s mindig rossz oldalra álltunk” szellemiséget tanultuk, hogy így aztán egyenes út vezetett a “merjünk kicsik lenni” gondolatiságig. Molnár V. József, idős tanítónk szerint Kárpát Hazánkat örök bérbe kaptuk a Teremtőtől. Megőrzéséhez pedig igenis tisztába kell lenni dicső múltunkkal, hiszen csak így tudjuk hálás szívvel, gondosan megőrizni mindazt, amit Eleink bizalommal ránk hagyományoztak. 
Kívánok Neked jó egészséget, kitartást, hogy folytathasd ezt s csodálatos kutatómunkát, hiszen a Pozsonyi csatával nem ért véget a történelmünk.

A leendő olvasóknak pedig jó olvasgatást! Ne úgy olvassák, mint egy regényt, hanem bátran, nyitott szívvel ízlelgessék!

Hála és köszönet! Szeretettel:
Pap Ildikó, Biatorbágy

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kovács László: Őstörténeti időrend

Nemrég került a kezembe a jelzett könyv. Hogy nem regény, az már a címéből is
kitűnik. De belelapozva egyre nagyobb érdeklődéssel olvastam a sorokat.
87 éves, nyugdíjas mérnök vagyok, a történelemhez kicsi az ismeretem. De igen
örülök, hogy a régebben (évtizedekkel ez előtt) előtérbe állított és hangoztatott
finnugorizmus, úgy látom, talaját vesztette, a korábban elhallgatott pozsonyi csata
viszont, a honfoglalás legdöntőbb csatája újra szóba kerülhetett.
Rendkívül figyelemre méltó a Krisztus születése utáni részletes felsorolás. A minket
közelről érintőek: Attila születése, Buda és Attila közös hadjáratai, az Árpád ház
ősei, Álmos és a fia, Árpád, a honfoglalás, valamint a 907.-évi pozsonyi csata.
Ezt a könyvet nem olvasni kell, hanem olvasgatni. Szeretettel ajánlom a gondolkozók
figyelmébe.

Tisztelettel
Takáts Zsolt, Törökbálint, 2021". május hó

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


„Gimnáziumban utáltam a történelem tantárgyat. Semmit sem értettem belőle. Események, évszámok.? De hogy mi miért történt, mi volt az előzmény? Erről nem esett szó. Érettségin majdnem megbuktam. De Kovács László könyve felkeltette az érdeklődésemet. Sőt, lányommal együtt kotorjuk elő a poros könyveket utánanézni dolgoknak. Igazi hiánypó és gondolkodásra sarkalló ez a könyv! Köszönjük!”
Kelemen Szilvia, Piliscsaba

 

                                                          Gyermekkönyvek

Kedves Olvasó!

Ebben a mai világban nem könnyű olyan gyöngyszemeket találni, amelyeket nyugodtan adhatunk gyermekeink kezébe, mert azt az ősi erőt, lélekbátorságot, magyar csodát, amely nemzetünk sajátja, mondhatni életesszenciája, csak gondos válogatás és hosszas keresgélés után tudjuk megismertetni gyermekeinkkel könyv formájában. De amíg egy gyertya lángja is lobog, addig nem tud a sötétség úrrá lenni a lelkeken. Ilyen gyertyagyújtogató Kovács Nemes László is. Ajánlom könyveit kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mert nem veszíthetjük el magyar lelkünk páratlan kincseit, most nagyon kell gyermekeinknek, de még nekünk is a szellemi vezetés, útmutatás, mert: ,,Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni: nagy s szent akarat, Mely itt reszket a Kárpátok alatt.'' (Sajó Sándor: Magyarnak lenni) Ezekből a könyvekből olyan tudás nyerhető, amely a reszketést lobogássá teszi, itt az ideje!

Erős Melinda történelem - magyar szakos tanár