Versenykiírás, szabályok 2018   - Lovasok figyelmébe  -  Nevezés  - Rönkhúzó verseny  - A Csapat  -  Menetrend
 

Széki Vágta ügyességi és gyorsasági
versenykiírás és versenyszabályok 2018

 

1. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul.
2. A versenyre történt megérkezés után a versenyző lovával köteles elfoglalni a lovak számára kijelölt várakozó helyet.
3. A várakozó helyet a ló csak a versenyre történő felhívás, szólítás után, a rajtvonal irányában hagyhatja el.
4. A kialakított akadálypályán 15-20 akadály kerül elhelyezésre. Az akadályok mindegyike pontértékkel rendelkezik, amely pontok 10-30 másodpercet érnek. Az akadály rontása, vagy kihagyása esetén ezek a másodpercek a versenyző versenyidejéhez hozzá adódnak. Az akadály láthatóan szándékos kihagyása 30 mp büntetőponttal jár.
A gyorsasági versenyen a lovasok kettesével indulnak. Minden lovas sorszámot húz, szám szerinti, növekvő sorrendben állnak rajthoz a párok. A résztvevő lovasok számának függvényében a párosok nyertesei újabb futamban, az időeredmények alapján párosítva kerülnek indításra. Mindkét pályán infrakapus időmérő méri a teljesített időt.  A mért idő adódik hozzá az ügyességi versenyen elért időhöz, a kettő összege adja a lovasnak a futamon elért összesített eredményét.
Az egyéni versenyzőknek minden előfutamon kötelező részt venni, a futamonkénti mért idők összeadódnak a döntőben teljesített idővel, s az így kapott érték  határozza meg az egyéni verseny  végeredményét.
5. A versenyző a versenybíró rajtjelére kezdheti meg a versenyt. A rajtvonalon áthaladva indul a fotocellás időmérő óra, ami a célkapun áthaladva áll meg, és század másodperc pontossággal mutatja a mért időt.
6. Az akadályverseny akkor tekintett teljesítettnek, ha a versenyző lovával együtt a felfestett célvonalon áthalad.
7. Lóról való bukás, esés esetén a versenyző köteles a legrövidebb úton és időben a várakozóhelyre visszatérni.
8. Amennyiben a versenyző a várakozó helyet lovával elhagyja, a versenytől visszalépettnek tekintendő, a továbbiakban nem tartozik a verseny résztvevői közé.
9. Az akadályverseny teljesítése után a versenyző lovával köteles azonnal a várakozó helyre visszatérni.
10. A várakozó helyen a lovas lovával köteles olyan magatartást tanúsítani, amely mások, más lovak biztonságát, nyugalmát nem zavarja.
11. Az utolsó versenyző célba történő beérkezése után 30-60 perccel kerül sor az eredményhirdetésre.
12. Az eredményhirdetés után a verseny befejezettnek tekintendő. A továbbiakban mindenki egyéni, saját felelősségre közlekedik a lovakkal.
13. Részvétel a versenyen: a versenyen bárki részt vehet, aki a Nevezési lapot kitölti, aláírja, és nem hivatásos, igazolt lovas versenyző.  A versenyzők csak saját tulajdonú lóval indulhatnak. A Széki Vágta gyorsasági és ügyességi versenyében a versenyző ugyanazon lóval köteles versenyezni.
14. A verseny ideje alatt alkohol fogyasztása tilos. Ittas versenyzőt a verseny rendezői a versenyből kizárnak.
15. A versenybírók döntéseivel szemben vitának helye nincs. A sportszerűtlenül, fegyelmezetlenül viselkedő versenyzőt a verseny rendezői a versenyből indoklás nélkül kizárhatják.
16. A versenyre nevezett versenyző legkésőbb a versenynap reggel 9 óráig köteles lovával a verseny rendezőjénél versenyre jelentkezni.
17. Ha a versenynapon, vagy előtte versenyzői felvonulásra kerül sor, az a lovas, aki a versenyzői felvonuláson nem vesz részt, a futamon teljesített idejéhez 60 másodperc büntető pontot kap.
18. Edzés:  A verseny előtt 5 nappal a nevezett versenyzőknek lehetőséget biztosítunk a pályán történő edzésre. A verseny napján edzésre, gyakorlásra lehetőség nincs.
19. A versenynap pontos menetrendjét a nevezők számának függvényében a verseny előtt 1 órával kerül kifüggesztésre.
20. Az előfutamokon történő egyéni részvétel díja: 50 RON. A döntőben az egyéni részvétel díja: 100 RON. Csapatverseny nevezési díja: 1000 Ron.
21. A verseny rendezője fönntartja magának a jogot, hogy kedvezőtlen, esős időjárás esetén a verseny időpontját a versenynap reggelén  06 óráig módosítsa.

 

22. Díjazás:
Az előfutamokon a versenyzők oklevelet és serlegeket kapnak.

Döntő - egyéni verseny díjazás 12 év alatt:
Eseti díjazás a versenybírók értékelése alapján.

Döntő egyéni verseny díjazás

1.hely

3 000 RON

2.hely

2 500 RON

3.hely

2 000 RON

4.hely

1 500 RON

5.hely

1 000 RON

értékű lovas ajándék

                                                                   
Csapatverseny:
1.hely              3000 Ron
2.hely              2000 Ron
3.hely              1000 Ron
értékű lovas ajándék

A felsorolt díjak legkevesebb 30 egyéni induló versenyző és 10 csapat részvétele esetén kerülnek kiosztásra. A verseny rendezője fenntartja magának a jogot, hogy 30 főnél kevesebb induló versenyző esetén a díjakat módosítsa.

A  csapatok tagjai csak ugyanazon községből kerülhetnek ki!

23. A 2018. évben négy előfutam kerül megrendezésre.
Előfutamok: 
június 23-24. Farkaslaka 
július 7-8. Borzont 
július 21-22. Bögöz-Székelymagyaros
augusztus 4-5. Székelyudvarhely
Döntő: 
augusztus 25-26. Oklánd-Karácsonyfalva

24.Csapatverseny szabályai:
A versenyre községek, intézmények, szervezetek, vállalkozások nevezhetnek 2 fős csapatokkal.
A csapatok minden futamon versenyeznek. A versenyzők egyéni időeredményét összeadva kapjuk meg a csapat eredményét. A futamok összesített csapat eredménye adja a csapatok végső sorrendjét.
Ha valamely csapat egy versenyen nem jelenik meg, arra a futamra a futam legrosszabb csapatidejének kétszeresét kapja büntetőpontként.
Ha valamely csapat két versenyen nem jelenik meg, a csapatversenyből törlésre kerül.
A csapatverseny legkevesebb 10 nevező csapat esetén kerül kiírásra.
Ennél kevesebb nevezés esetén a „Nemes Székely Nemzet Legjobb Lovas Közössége” vándorzászló odaítéléséről a rendező dönt a következő szempontok alapján:


            - mely községből volt a legtöbb lovas
            - mely községből voltak a legeredményesebb lovasok
 

25.Regisztrációs és  nevezési határidők:
Egyéni verseny és csapatverseny regisztráció: 2018. május 31.
Az előfutamokon történő egyéni részvétel díja: 50 RON. A döntőben az egyéni részvétel díja: 100 RON. Csapatverseny nevezési díja: 1000 Ron.
A május 31. után regisztrálók számára a nevezési díj a fenti értékek kétszerese.

A nevezések a versenyzői eligazítás előtt történnek.
A helyszínen, előzetes regisztráció nélküli nevezést csak korlátozott számban fogadunk el, 150 Ron nevezési díj mellett.

10 év alatti gyermekeknek, pónilovasoknak nevezési díj nincs.
 

Nevezni lehet:
Udvarhelyszéken a versenyigazgatónál (0755 059 254), vagy Hegyi Csabánál (0742 282056) .
Gyergyószéken Kari Róbertnél 0741 566 578.

A csíkszéki, más helyről nevezőkkel telefonon történt egyeztetés után  -  0755 059 254 - pontosítjuk a nevezés technikai körülményeit.
 

26. A verseny lebonyolítása, értékelése:
A nevezett versenyzőknek mind a gyorsasági, mind az ügyességi versenyen a részvétel kötelező. A gyorsasági verseny szombaton, az ügyességi vasárnap kerül megrendezésre.
A két verseny összesített pontszáma adja a versenyző adott futamon elért eredményét.
 

27.Öltözet:
 A versenyzőnek a versenyen fehér ing, vagy blúz és sötét nadrág viselése kötelező. A hagyományőrző ruhák sem jelentenek kivételt.

28. Bírók, értékelés, óvás
A versenyző teljesítését a pályán a pályabírók követik figyelemmel. A pályabírók munkáját három vezető bíró ellenőrzi. A futam befejeztével az eredmények kifüggesztése után 30 perc áll a versenyzők részére, hogy a vezetőbírónál az esetleges észrevételeket, óvásokat megtegyék.
A 30 perc lejártával óvásnak helye nincs.