Időpontok, helyszínek - A Vágtáról - Versenykiírás, szabályok - Díjazás - Nevezés - Eredmények

 

Időpontok, helyszínek

Udvarhelyszék június 17-18. Székelyderzs
Gyergyószék július 8-9. Borzont
Udvarhelyszék augusztus 5-6. Székelyudvarhely 
Döntő augusztus 26-27. Oklánd-Karácsonyfalva

  

A Vágtáról

    A 2016. esztendő versenyei, tapasztalatai, eseményei arra ösztönöztek ben-nünket, hogy a következő évbe belevágva, rendezés, szervezés, lovaglás te-kintetében is hosszútávon tartható, versenyzők és nézők számára egyaránt minőségi előbbre lépést, nagyobb élményt nyújtó vágtával álljunk elő.

   A közönség számára a pillanatnyi verseny izgalmát azzal szeretnénk fokozni, hogy a pályán egy időben nem egy lovas versenyez pusztán az idővel, hanem ketten állnak egyszerre a rajthoz. A két lovas két eltérő nyomvonalon haladva – de ugyanazokat a feladatokat teljesítve – egymással is versengve közelít a cél felé. 
   A lovasok képességeinek, tudásának fejlődése érdekében az elmúlt években mutatott teljesítmények alapján meghívásra kerülnek a jó és közepes ered-ményt az eddigiekben elért versenyzők. A gyengébben szereplők, illetve az új, az idei évben először indulni szándékozók részére a verseny előtti napon úgy-nevezett kvalifikáló, minősítő futamon biztosítunk lehetőséget lovas tudásuk, képességük bizonyítására. 
   A verseny előtt megépített pályát három, gyakorlott versenyző „belovagolja”, a mért átlagidőt kell a minősítő futamon elérni, vagy közelíteni. Ezzel egyrészről a verseny lesz színvonalasabb, másrészt arra ösztönzi lovasokat, hogy gyako-roljanak, gyakoroljanak, gyakoroljanak. pályarajz

   Az idei év újdonsága, hogy a Széki Vágta Udvarhely és Csík után Gyergyó-széket is meglátogatja. A borzonti Szent István napi lovas rendezvény szerve-zőjével, Laczkó Ágostonnal tavaly az oklándi döntőn ismerkedtünk meg. Számos levélváltás és a személyes megbeszélés, a leendő helyszín bejárása után megállapodtunk abban, hogy a lovas napokat és Széki Vágtát ötvözve az idén elkezdjük Borzonton is Széki Vágtát. A gyergyószéki futamnak Ágoston a társszervezője. Számunkra megtiszteltetés, hogy Borzontra mehetünk, reméljük a borzontiak és egész Gyergyószék számára élmény lesz a július 8-9-én megrendezésre kerülő GyergyóSzéki Vágta.

   A székelyderzsi futam évek óta az egyik legnépszerűbb vágta. Adrián István polgármesterrel és Demeter Sándor tiszteletes úrral egyeztetve döntöttünk a derzsi időpontról, illetve az eddigihez képest jobb pályát biztosító helyszínről Derzs és Muzsna között.
   Minden oldalról egyöntetű, legfelső fokon elhangzó vélemény dicséri a tavalyi oklánd-karácsonyfalvi döntőt. A csodálatos helyszínt szinte maga a Teremtő rendelte, Kelemen Levente tiszteletes úr és Orbán Csaba közvetítésével.

 

Versenykiírás, szabályok

Széki Vágta versenyszabályok -2017

1. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul.
2. A versenyre történt megérkezés után a versenyző lovával köteles elfoglalni a lovak számára kijelölt várakozó helyet.
3. A várakozó helyet a ló csak a versenyre történő felhívás, szólítás után, a rajtvonal irányában hagyhatja el.
4. A kialakított akadálypályán 15-20 akadály kerül elhelyezésre. Az akadályok mindegyike pontértékkel rendelkezik, amely pontok 10 másodpercet érnek. Az akadály rontása, vagy kihagyása esetén ezek a másodpercek a versenyző versenyidejéhez hozzá adódnak. Az akadály láthatóan szándékos kihagyása 30 mp büntetőponttal jár.
5. A versenyző a versenybíró rajtjelére kezdheti meg a versenyt. A rajtvonalon áthaladva indul a fotocellás időmérő óra, ami a célkapun áthaladva áll meg, és század másodperc pontossággal mutatja a mért időt.
6. Az akadályverseny akkor tekintett teljesítettnek, ha a versenyző lovával együtt a felfestett célvonalon áthalad. 
7. Lóról való bukás, esés esetén a versenyző köteles a legrövidebb úton és időben a várakozóhelyre visszatérni.
8. Amennyiben a versenyző a várakozó helyet lovával elhagyja, a versenytől visszalépettnek tekintendő, a továbbiakban nem tartozik a verseny résztvevői közé.
9. Az akadályverseny teljesítése után a versenyző lovával köteles azonnal a várakozó helyre visszatérni.
10. A várakozó helyen a lovas lovával köteles olyan magatartást tanúsítani, amely mások, más lovak biztonságát, nyugalmát nem zavarja.
11. Az utolsó versenyző célba történő beérkezése után 30-60 perccel kerül sor az eredményhirdetésre.
12. Az eredményhirdetés után a verseny befejezettnek tekintendő. A továbbiakban mindenki egyéni, saját felelősségre közlekedik a lovakkal.
13. Részvétel a versenyen: a versenyen bárki részt vehet, aki a Nevezési lapot kitölti, aláírja, és nem hivatásos, igazolt lovas versenyző. Lovas íjászok, hagyományőrző lovas egyesületek tagjai a versenyen külön kategóriában indulhatnak. Részükre legalább 10 fő nevezése esetén külön kategóriát állapítunk meg. Ezt a nevezések lezárása után, a verseny kezdete előtt tesszük közzé. Lovasokra, lovakra egyéb kikötés nincs.
14. A verseny ideje alatt alkohol fogyasztása tilos. Ittas versenyzőt a verseny rendezői a versenyből kizárnak.
15. A versenybírók döntéseivel szemben vitának helye nincs. A sportszerűtlenül, fegyelmezetlenül viselkedő versenyzőt a verseny rendezői a versenyből indoklás nélkül kizárhatják.
16. A versenyre nevezett versenyző legkésőbb a versenynap reggel 9 óráig köteles lovával a verseny rendezőjénél versenyre jelentkezni.
17. A versenynapon versenyzői felvonulásra kerül sor. Aki a versenyzői felvonuláson nem vesz részt, a nevezési díj megfizetésétől függetlenül a versenyből kizárja magát.
18. Edzés: 
A verseny előtt 5 nappal a nevezett versenyzőknek lehetőséget biztosítunk a pályán történő edzésre. 
A verseny napján edzésre, gyakorlásra lehetőség nincs.
19. A versenynap pontos menetrendjét a nevezők számának függvényében a verseny előtt 1 órával kerül kifüggesztésre.
20. Az előfutamokon történő egyéni részvétel díja: 50 RON.A döntőben az egyéni részvétel díja: 100 RON. Csapatverseny nevezési díja: 1000 Ron.
21. A 21.pontban felsorolt díjak legkevesebb 30 induló versenyző részvétele esetén kerülnek kiosztásra. A verseny rendezője fenntartja magának a jogot, hogy 30 főnél kevesebb induló versenyző esetén a díjakat módosítsa.
22. A verseny rendezője fönntartja magának a jogot, hogy kedvezőtlen, esős időjárás esetén a verseny időpontját a versenynap reggelén 06 óráig módosítsa.

23. Díjazás:
Az előfutamokon a versenyzők oklevelet és serlegeket kapnak.

Döntő - egyéni verseny díjazás 16 év alatt:
1.hely 500 Ron értékű ajándék
2.hely 250 Ron értékű ajándék
3.hely 100 Ron értékű ajándék

Döntő egyéni verseny díjazás– pénzdíjak
1.hely 3000 Ron
2.hely 2000 Ron
3.hely 1000 Ron

Csapatverseny:
1.hely 3000 Ron
2.hely 2000 Ron
3.hely 1000 Ron

24. Egyéni verseny szabályai:
A 2017. évben három előfutam kerül megrendezésre.
Előfutamok: 
Udvarhelyszék       június 17-18.                        Székelyderzs
Gyergyószék         július 8-9.                              Borzont
Csíkszék                augusztus 5-6.                     Csíkszereda 
Döntő:                   augusztus 26-27.                  Oklánd-Karácsonyfalva 

   A versenyzők számára az egyenlő esélyek biztosítása érdekében – a koráb-biaktól eltérően – az egyéni versenyre nevezettek számára összpontozásos rendszert vezetünk be. Az egyéni versenyzőknek minden előfutamon kötelező részt venni, a futamonkénti mért idők összeadódnak a döntőben teljesített idővel, s az így kapott érték határozza meg az egyéni verseny végeredményét.
   A 2017.évben minden helyszínen páros versenyt bonyolítunk le. Egyszerre két lovas áll a rajthoz. Két, eltérő irányú útvonalon haladnak, de mindkét lovas minden akadályt ugyanabból az irányból közelít meg, és egyforma feltételekkel teljesít. Mindkét lovas idejét külön fotocellás kapu, időmérő óra rögzíti.
A pálya sematikus rajza mellékelve.
25.Csapatverseny szabályai:
   A versenyre községek, intézmények, szervezetek, vállalkozások nevezhetnek 3 fős csapatokkal. A csapatok minden futamon versenyeznek. A versenyzők egyéni időeredményét összeadva kapjuk meg a csapat eredményét. A futamok összesített csapat eredménye adja a csapatok végső sorrendjét.
   Ha valamely csapat egy versenyen nem jelenik meg, arra a futamra a futam legrosszabb csapatidejének kétszeresét kapja büntetőpontként.
   Ha valamely csapat két versenyen nem jelenik meg, a csapatversenyből tör-lésre kerül.

A csapatverseny legkevesebb 10 nevező csapat esetén kerül kiírásra.
Ennél kevesebb nevezés esetén a „Nemes Székely Nemzet Legjobb Lovas Közössége” vándorzászló odaítéléséről a rendező dönt a következő szempontok alapján:
- mely községből volt a legtöbb lovas
- mely községből voltak a legeredményesebb lovasok

26. Nevezési határidők:
Egyéni verseny és csapatverseny: 2017. május 30.
Az előfutamokon történő egyéni részvétel díja: 50 RON. 
A döntőben az egyéni részvétel díja: 100 RON. 
Csapatverseny nevezési díja: 1000 Ron.
A határidő lejárta után nevezéseket csak korlátozott számban fogadunk el.
A nevezési díj tartalmazza a versenyző számára a versenynap előtti vacsorát és a versenynapi ebédet.

14 év alatti gyermekeknek, pónilovasoknak nevezési díj nincs.

Nevezni lehet:
Udvarhelyszéken a versenyigazgatónál (0755 059 254), vagy Hegyi Csabánál (0742 282056) időpont egyeztetés után csak személyes nevezéssel.
Gyergyószéken Lackó Ágostonnál, 0757 248755. 
A csíkszéki, más helyről nevezőkkel telefonon történt egyeztetés után - 0755 059 254 - pontosítjuk a nevezés technikai körülményeit.
A május 30. után nevezők számára a nevezési díj 100 Ron.

A csapatversenyre nevező csapatok az őket támogató intézmény, szervezet adatait szerezzék be, hogy a nevezési díjról a számlát azonnal ki tudjuk állítani.
A csapatverseny csak 10 csapat nevezése esetén kerül meghirdetésre.
27. Meghívás, minősítés
A vágta színvonala érdekében a 2017. évtől az egyéni verseny alapvetően meghívásos rendszerben zajlik. Az elmúlt évek teljesítményei alapján meghívásra kerülnek a jó és közepes eredményt eddig elért lovasok. Az eddig gyengén szereplők, illetve az új, az idei évben először indulni szándékozó lovasok részére a verseny előtti napon úgynevezett kvalifikáló, minősítő futamon biztosítunk lehetőséget a lovas tudásuk, képességük bizonyítására. 
A verseny előtt megépített pályát három, gyakorlott versenyző „belovagolja”, a mért átlagidő kell a minősítő futamon elérni, vagy közelíteni.
A meghívásról a versenyzők 2017. május 20-ig értesítést kapnak. Aki nem kapott ilyen értesítést csak minősítés után indulhat a Széki Vágtán.
A minősítő futam díja 30 Ron, a helyszínen fizetendő. A minősítő futamon való részvételi szándékot ugyanúgy május 30-ig kell jelezni a megadott telefonszámokon.

28.Öltözet:
A versenyzőnek a versenyen fehér ing, vagy blúz és sötét nadrág viselése kötelező.A hagyományőrző ruhák sem jelentenek kivételt.

29. Bírók, értékelés, óvás
A versenyző teljesítését a pályán a pályabírók követik figyelemmel. A pályabírók munkáját három vezető bíró ellenőrzi. A futam befejeztével az eredmények kifüggesztése után 30 perc áll a versenyzők részére, hogy a vezetőbírónál az esetleges észrevételeket, óvásokat megtegyék. A 30 perc lejártával óvásnak helye nincs.

 

Díjazás
 

Az előfutamokon a versenyzők oklevelet és serlegeket kapnak.

Döntő - egyéni verseny díjazás 16 év alatt:
1.hely 500 Ron értékű ajándék
2.hely 250 Ron értékű ajándék
3.hely 100 Ron értékű ajándék
Döntő egyéni verseny díjazás– pénzdíjak
1.hely 3000 Ron
2.hely 2000 Ron
3.hely 1000 Ron
Csapatverseny:
1.hely 3000 Ron
2.hely 2000 Ron
3.hely 1000 Ron

 

Nevezés

Nevezési határidők:
Egyéni verseny és csapatverseny: 2017. május 30.
Az előfutamokon történő egyéni részvétel díja: 50 RON. 
A döntőben az egyéni részvétel díja: 100 RON. 
Csapatverseny nevezési díja: 1000 Ron.
A határidő lejárta után nevezéseket csak korlátozott számban fogadunk el.
A nevezési díj tartalmazza a versenyző számára a versenynap előtti vacsorát és a versenynapi ebédet.

14 év alatti gyermekeknek, pónilovasoknak nevezési díj nincs.

Nevezni lehet:
Udvarhelyszéken a versenyigazgatónál (0755 059 254), vagy Hegyi Csabánál (0742 282056) időpont egyeztetés után csak személyes nevezéssel.
Gyergyószéken Lackó Ágostonnál, 0757 248755. 
A csíkszéki, más helyről nevezőkkel telefonon történt egyeztetés után - 0755 059 254 - pontosítjuk a nevezés technikai körülményeit.
A május 30. után nevezők számára a nevezési díj 100 Ron.

A csapatversenyre nevező csapatok az őket támogató intézmény, szervezet adatait szerezzék be, hogy a nevezési díjról a számlát azonnal ki tudjuk állítani.
A csapatverseny csak 10 csapat nevezése esetén kerül meghirdetésre.

Eredmények